Orbita . U Z

Ilm-fan fazosi uzra

  • Shrift o'lchamini kattalashtirish
  • Odatiy shrift o'lchami
  • Shrift o'lchamini kichiklashtirish
Orbita.uz - Ilm-fan fazosi uzra!

Shamol tezligini vizual baholash uchun Bofort shkalasi

E-mail Chop etish PDF

Shamol tezligini vizual baholash uchun Bofort shkalasi.

Jadvalda shamol tezligining yerdagi jismlarga yoki ochiq dengizdagi tolqinlarga tasiriga qarab tahminiy baho berishning Butunjahon meteorolgiya tashkiloti tomonidan qabul qilingan on ikki balli Bofort[1] shkalasi keltirilgan. Shamolning ortacha tezligi ochiq va tekis yuzadan standart 10 metr balandlikda korsatilgan.

Yangilаndi: 04.06.2013 18:58
 

Kosmik tezliklar. yer sayyorasi uchun qiymatlar.

E-mail Chop etish PDF

Kosmik tezliklar

Birinchi kosmik tezlik jismning sayyora tortish kuchini yengib chiqib, uning suniy yoldoshiga aylanishi uchun berilishi zarur bolgan eng kichik boshlangich tezlik. Bazan Birinchi kosmik tezlik jumlasi orniga aylanish tezligi jumlasi qollaniladi.

Ikkinchi kosmik tezlikjismning sayyora yoki boshqa osmon jismlarining tortish kuchini butunlay yengib chiqib ketib, lekin Quyosh tizimida qolishi uchun berish kerak bolgan zarur bolgan eng kichik boshlangich tezlik. Bazan ikkinchi kosmik tezlikni Parabolik tezlik yoki halos bolish tezligi deyiladi. Chunki, bu tezlikka erishgan jism, ozi turgan osmon jismi tortish kuchidan halos boladi.

Uchinchi kosmik tezlik jismning avval Yer, keyin esa Quyoshning tortish kuchini yengib, Quyosh tizimini butunlay tark etishi uchun yetarli bolgan eng kichik boshlangich tezlik.

Yangilаndi: 04.06.2013 18:43
 

Al-Xorazmiy. Algebraning boshlanishi...

E-mail Chop etish PDF

Al Xorazmiy

Hayoti

Abu Ja’far Muhammad in Muso al-Xorazmiy (arab. أبو عبد الله محمد بن موسی الخوارزمی)  -  dunyo ilm faniga mislsiz ulkan hissa qo’shgan alloma, Algebra fani va Algoritm  terminlarining  “otasi”,  buyuk matematik,  tarixchi,  falakkiyotshunos,  geograf  sifatida butun dunyoga mashhur.  Buyuk alloma vatandoshimizning  shaxsiy  hayoti  haqidagi ma’lumotlar nihoyatda kam miqdorda saqlanib qolgan.

Manbalarda ko’rsatilishicha Al Xorazmiy  783 yilda Xorazmda tavallud  topgan.  Bu  davr  musulmon  sharqida  ilmiy  uyg’onish, ilm fanning gurkirab rivojlanayotgan davri bo’lib, al-Xorazmiy  Movarounnahr va Xorazmdagi o’z  zamonasining  yetuk  olimlaridan  ilm tahsil qiladi. U  qadimgi  hind  va yunon ilm fani  bilan mukammal tanishib, ular asosida va o’z ilmiy tadqiqotlari bo‘yicha risolalar yozishni Xorazmdaligida boshlagani ma’lum.

Yangilаndi: 25.12.2017 12:58
 

Abadiy dvigatellar. nimaga ular bo'lishi mumkin emas?!

E-mail Chop etish PDF

Abadiy dvigatellar. nimaga ular bo'lishi mumkin emas?!

Ya.I. Perelmanninig "Вечные двигатели. Почему они невозможны? (1939) kitobidan tarijama

Muqaddima.

Abadiy dvigatel d?b shund?y h?yoliy t?s?vvurd?gi m?shin?g? ?ytil?diki, �bu m?shin? �t?shqi en?rgiya z?hir?l?rig? b?g‘liq bo‘lm?g?n h?ld?, d?imiy h?r?k?tl?n? ?lishi, shu bil?n birg? q?nd?ydir ish b?j?rishi k?r?k. Bir?r ish b?j?rm?sd?n, f?q?t o‘zining‘ to‘?t?vsiz h?r?k?tinigin? t?�minl?ydig?n m?shin?,� so‘zl?rning h?r q?nd?y m?�n?sid? h?m q?t�iy r?vishd? �Abadiy dvigatel� bo‘l?� ?lm?s� edi.

Abadiy dvigatel� ni yas?sh � imk?nsiz n?rs?. �Bu t?bi?t q?nunl?rig? mutl?q? zid. �En?rgiyani �h?ch n?rs?�� d?n h?sil qilib bo‘lm?ydi. En?rgiya yo‘qd?n b?r bo‘lm?ydi, b?rd? yo‘q bo‘lm?ydi, u f?q?t bir turd?n b?shq? turg? o‘t?di.� XIX ?sr o‘rt?l?rid? Yuliy R?b?rt M?y?r t?m?nid?n ?chil?g?n �En?rgiyaning s?ql?nish q?nuni� shund?y uqtirish b?r?di.

Yangilаndi: 13.12.2017 14:34
 

Atmosfera bosimining kashf etilishi

E-mail Chop etish PDF

Havoning moddiy mavjudligi insoniyatga qadimimdan malum. Eramizdan avvalgi VI asrda yashagan yunon faylasufi Anaksimen havo barcha unsurlarning asosi deb hisoblagan. Shu bilan birga havo odam kozi ilgamas qandaydir kuchga ega, huddiki moddiyatdan holi (ushlab, hidlab yoki korib bolmaydigan) ruh ga oxshaydi deb fikr bildiradi. Qadimgi dunyo allomalari Demokrit, Epikur va Lukretsiylar havoning modda hususiyatiga shubha qilmaganlar va ular havoning yumaloq shakldagi mayda zarralar atomlardan tuzilgan degan talimotni ilgari surganlar. Bundan tashqari ular inson qalbi ham atom tabiatiga ega ekanligini, qalb atomlari favqulodda yengil va kamharakat ekanligini takidlaganlar. Aristotel havoni tabiatni tashkil etuvchi asosiy tort unsurdan biri sifatida etirof etar ekan, u havoning vazni mavjudligini va bu vaznni uning ozi ichiga havo puflangan va puflanmagan sharlarning vaznini olchash orqali tajribada isbotlaganini yozadi. Aristotel siyrak havoli boshliq (manfiy bosimli)ning sorish hususiyatini yaxshi bilgan va bu faktdan Tabiat boshliqdan qorqadi degan ozining mashhur noorin iborasini asoslagan. Reron esa havo mayda zarrachalardan iborat va ular kichik boshliqlar orqali bir biridan alohidalangan deb takidlaydi. U siyrak havoli fazoda katta boshliq lar bolishi mumkinligini inkor etgan va buni tabiat qonunlariga zid deb tushuntirgan. Shuni takidlash kerakki, koplab pnevmatik asboblarning dastlabki ixtirochisi aynan Reron hisoblanadi.

Yangilаndi: 15.05.2013 15:40
 

Ibn Sino. Tibbiyot ilmi sultoni.

E-mail Chop etish PDF

Ibn Sinо

 

Hаyoti. «Ibn Sinoning otasi Abdulloh, Balh shahridan bo’lib, somoniy hukmdorlardan bo’lgan Nuh ibn Mansur (976-997) hukmronligi davrida u Buxoro atrofidagi yerlardan soliq undiruvchi etib tayinlanadi va Buxoroga ko’chib keladi. U birmuncha muddat Hurmitan qishlog’ida yashaydi, keyinchalik esa Afshona qishlog’iga ko’chib o’tadi. Afshonada Abdulloh, Sitora ismli qizga uylanadi. 370 hijriy yilning safar oyi boshida (980 yilning avgust oyi o’rtasi, 16-17 avgust) ularda o’g’il farzand dunyoga keladi va unga Husayn deb ism qo’yishadi». Аbu Аli Husаyn ibn Аbdullоh ibn Sinо Ibn Sinоnig tarjimai holi, uning eng katta va taniqli asari «Tib qonunlari»ning muqaddimasida shunday boshlanadi.

Hоzirgi zаmоn ilm fаnidа ko’prоq buyuk tаbib, tibbiyot ilmining sultоni sifаtidа tаnishtirilаdi. Lеkin tаriхiy mаnbаlаr vа o’rtа аsr musulmоn shаrqi ilm fаnigа dоir аsаrlаr bilаn tаnishsаk, Ibn Sinоning fаоliyati vа ilmiy ijоdi qаmrоvi аnchа kеng ekаnini ko’rаmiz. Ibn Sinо o’z dаvri оlimlаrining аksаriyatigа tеgishli bo’lgаn sifаt – qоmusiy аllоmа bo’lgаn. Ya’ni, o’z dаvridа mа’lum vа оmmаlаshgаn bo’lgаn bаrchа fаnlаrni o’zlаshtirgаn vа ulаrning bаrchаsi bilаn bir vаqtdа shug’ullаnа оlgаn. Buni Ibn Sinоning ilmiy ijоdigа mаnsub  450 dаn оrtiq аsаrlаrning ilm fаnning 29 tа sоhаsini qаmrаb оlishi misоlidа hаm ko’rish mumkin. Аfsuski, ulаrdаn bizning dаvrimizgаchа fаqаt 274 tаsi yеtib kеlgаn hоlоs.

Yangilаndi: 25.12.2017 13:04
 

«Buyuk San'at»

E-mail Chop etish PDF

«Buyuk San'at »

1545-yili Jerolamo Kardanoning (lotincha «Arsmagna» deb nomlangan) kitobi bosilib chiqdi. Kitob asosan 3-va 4-darajali tenglamalarni yechishga bag‘ishlangan edi. Ammo uning matematika tariхidagi ahamiyati bu muayyan masala chegarasidan ancha chiqnb ketdi. XX asrda Feliks Kleyn kitobni baholab, bunday deb yozgan edi: «Bu eng yuqori darajadagi qimmatbaho asar, qadimgi matematika chegarasidan chikuvchi hozirgi zamon algebrasining kurtagiga ega».

XVI asr Yevropa matematikasi uchun o‘rta asr tushkunligidan keyingi uyg‘onish asri bo‘ldi. Buyuk yunon geometrlarining ishlari ming yillar davomida unutilgan, bir qismi esa  yo‘qotilgan edi. Yevropaliklar arabcha matnlardan faqat Sharq matematikasi haqida emas, balki qadimgi matematika haqida ham хabardor   bo‘lishdi. Yevropada matematikaning   tarqalishida  savdogarlar katta rol o‘ynagani хarakterli, ularning safarlari aхborot yig‘ish va uni tarqatish vositasi edi. Ayniqsa Pizalik Leonardo (1180-1240) alohida ajralib turadi, u ko‘proq Fibonachchi (Bonachchining o‘g‘li) sifatida mashhur edi. Uning nomi ajoyib son ketma-ketligi (Fibonachchi sonlari) orqali abadiylashtirilgan. Fan eng yuqori darajasini juda tez yo‘qotishi mumkin. Uni tiklash uchun esa asrlar talab qilinadi. O‘sha Fibonachchida  so‘zsiz  ajoyib  kuzatishlar  natijalari  bo‘lsa-da,  Yevropa  matematiklari muttasil  uch asr o‘quvchi  bo‘lib qoldi.  Faqat  XVI-asrdagina Yevropa matematikasida qadimgi dunyo matematiklari ham,  Sharq  matematiklari  ham  bilmagan  prinsipial  ahamiyatga ega bo‘lgan matematik natijalar yuzaga keldi. Gap 3-va 4-darajali tenglamalarni yechish haqida  boryapti.

Yangilаndi: 22.12.2017 08:47
 

Hеch оg‘irligi bo‘lmаgаn оdаm

E-mail Chop etish PDF

Hеch оg‘irligi bo‘lmаgаn оdаm

Jоngа tеkkаn оg‘irlik tutqunligidаn qutulib yеrdаn judа bаlаndgа,   istаgаn   yoqqа   erkin   ko‘tаrilish uchun  pаrdеk  yеngil bo‘lish, ilоji bo‘lsа hаvоdаn hаm yеngil bo‘lish— ko‘plаr uchun yoshlikdаnоq judа qiziqаrli оrzudir. Lеkin bundа biz оdаtdа bir nаrsаni esdаn chiqаrаmiz: kishi fаqаt hаvоdаn оg‘ir  bo‘lgаni  uchunginа  yеrdа  erkin yurа оlаdi.  Аslidа   biz,  Tоri­chеlli аytgаnidеk, «hаvо оkеаnining tubidа yashаymiz». Аgаr birоr sаbаb bilаn biz birdаnigа ming mаrtа — hаvоdаn  hаm  yеngil bo‘lib qоlsаk edi, ilоjsiz shu hаvо оkеаnining yuzigа qаlqib chiqqаn bo‘lаrdik.  Shundа biz hаm Pushkinning gusаri  kеchirgаnini  bоshimizdаn kеchirаrdik: «Butun bir shishаsini ichib qo‘yib, ishоnsаng-ishоnmаsаng  pаrdеk  birdаn  оsmоngа pаrvоz qildim». Tо hаvоning siyrаklаngаn vа zichligi tаnаmizning  zichligigа  bаrаvаr  bo‘lgаn  qаtlаmlаrigа yеtgunimizchа birnеchа kilоmеtr yuqоri ko‘tаrilgаn bo‘lаrdik. Shundа tоg‘lаr vа vоdiylаr tеpаsidа erkin suzish оrzulаrimiz ko‘kkа sоvurilаrdi, chunki biz оg‘irlik kishаnidаn qutulib, bоshqа kuch—аtmоsfеrа оqimlаri аsirligigа tushib qоlаrdik.

Yangilаndi: 11.02.2018 02:23
 

MATEMATIKLAR SHOHI

E-mail Chop etish PDF

Agar hali biror narsa qilinmay qolgan bolsa

hech narsa qilinmagan deb hisoblash lozim.

Gauss

MATEMATIKLAR SHOHI

1854 yil Mahfiy maslahatchi (Gaussning hamkasblari orasidagi tahallusi) sogligi butunlay yomonlashib qoldi. 20 yil davomida observatoriyadan Adabiyot muzeyigacha bolgan kundalik piyoda yurish togrisida endi soz ham bolishi mumkin emasdi. 80 yoshga kirib qolgan qariya professorni doktorga uchrashga astoydil urinishlardan song aran kondirildi! Yozda esa u yaxshi bolib qoldi va hatto Gannover-Gettingen temiryoli ochilish marosimida ham qatnashdi. 1855 yil yanvarida Gauss rassom Gezmanga medalyon uchun oz portreti chizishiga rozilik berdi. Gannover saroyining buyurtmasiga kora, olim vafotidan keyin, 1855 yil fevralida ushbu medalyon boyicha medal tayyorlandi. Medalda Gauss barelyefi ostiga Mathematicorum princeps Matematiklar shohi deb yozilgan edi. Har bir haqiqiy shohning tarixi, afsonalar bilan oralgan uning bolaligidan boshlanishi lozim

Yangilаndi: 22.02.2014 20:44
 

Bir tonna yog‘och og‘irmi, bir tonna temir og‘irmi?

E-mail Chop etish PDF

Bir tonna yog‘och og‘irmi, bir tonna temir og‘irmi? -degan hazilakam savol hammaga ma'lum. Odatda o‘ylamasdan turib, bir tonna temir og‘ir degan javobni beradilar, bu qaltis javobdan o‘tirganlar o‘rtasida qahqaha ko‘tariladi. Agar bir tonna temirdan ko‘ra bir tonna yog‘och og‘ir degan javob berilsa, hazilkashlar yana ham qattiqroq kulgi ko‘tarishsa kerak. Bunday deyish kelishmagandek ko‘rinadi, lekin qat'iy aytganda - shu to‘g‘ri javob!

Masala shundaki, Arximed qonuni faqat suyuqliklar uchungina emas, balki gazlar uchun ham to‘g‘ridir. har bir jism havoda o‘zi siqib chiqargan havoning og‘irligicha o‘z og‘irligidan "yo‘qotadi". Temir ham, yog‘och ham o‘z og‘irligini, albatta qisman yo‘qotadi. Ularning asl og‘irligini topish uchun yo‘qotilgan og‘irlikni qo‘shish kerak. Binobarin, bizning misolimizda yog‘ochning asl og‘irligi = 1 tonna + yog‘och hajmidagi havoning og‘irligi; temirnnng asl og‘irligi = 1 tonna + temir hajmidagi havoning og‘irligi. Ammo bir tonna yog‘och bir tonna temirga qaraganda ancha (deyarli 5 marta) katta hajmni ishg‘ol qiladi, shuning uchun bir tonna yog‘ochimnzning asl og‘irligi bir tonna temirning asl og‘irligidan ko‘proq! Aniqroq qilib aytmoqchi boo‘lsak, shunday deyishimiz kerak edi: havoda bir tonna keladigan yog‘ochning asl og‘irligi havoda bir tonna keladigan temirning asl og‘irligidan ko‘proq

Bir tonna temir 1/8 kub metr, bir tonna yog‘och esa 2.5 kub metr joyni ishg‘ol qilganidan  ular siqib chiqargan havoning og‘irligi  o‘rtasidagi ayirma 2.5 kg ga yaqin bo‘lishi kerak. Bir tonna yog‘och bir tonna temirdan haqiqatda mana shuncha og‘ir!!!


Bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring:

Feysbukda: https://www.facebook.com/Orbita.Uz/

Tvitterda: @OrbitaUz

Google+ : https://plus.google.com/104225891102513041205/posts/

Telegramdagi kanalimiz: https://telegram.me/OrbitaUz

 

Yangilаndi: 11.02.2018 02:21
 


Maqolaning 41 sahifasi, jami 42 sаhifа
Banner

Birliklar Konvertori

Birlik / Kattalik turini tanlang:
Qiymatni kiriting:

Natijaviy qiymat:

© Orbita.uz

Orbita.uz Facebookda:

.

Tashriflar xaritasi:

Orbita.Uz tavsiya etadi:

Foydali havolalar:
Ilmiy-lugat.uz
Ilmiy-lugat.uz - Ilmiy terminlarning o‘zbekcha-ruscha-inglizcha lug‘ati, qisqacha izohi va amalda qo‘llanishi
http://Gulruxsora.uz/
Jurnalist va blogger Gulruxsora Xudayberdiyevaning shaxsiy sayti
Ziyouz.com
Ziyouz.com - O'zbek tilidagi eng katta elektron kutubxona.
imlo.insof.uz
Lotin va kirill alifbolaridagi matnlarni o'zaro o'girish uchun mo'ljallangan, onlayn va offlayn ishlaydigan ajoyib lug'at.
Лотин ва кирилл алифболаридаги матнларни ўзаро ўгириш учун мўлжалланган, онлайн ва оффлайн ишлайдиган ажойиб луғат.
Oshxona.Uz
O'zbek Milliy Taomlari haqidagi ajoyib veb-sayt.

Kontent statistikasi

Foydalanuvchilar soni : 374
Kiritilgan mаqolalar soni : 769
O'qilgan sahifalar soni : 2832156

Tafakkur durdonalari

Dunyo imoratlari ichida eng ulug'i - MAKTABDIR! (M Behbuduy)